مشکل طبیعی ناشی از سنگ exploitationiron در هند

خارج کردن بزرگترین سنگ مثانه در هند: ۱/۴ کیلوگرم! +تصاویر .9 آوريل 2017 . سلامت آنلاین- پزشکان در عمل جراحی نادری موفق شدند سنگ مثانه بزرگی به وزن ۱/۴ کیلوگرم را از بدن بیماری در هندوستان خارج کنند.مشکل طبیعی ناشی از سنگ exploitationiron در هند,خارج کردن بزرگترین سنگ مثانه در هند: ۱/۴ کیلوگرم! +تصاویر .9 آوريل 2017 . سلامت آنلاین- پزشکان در عمل جراحی نادری موفق شدند سنگ مثانه بزرگی به وزن ۱/۴ کیلوگرم را از بدن بیماری در هندوستان خارج کنند.

طلب الإقتباس