بازیابی ایندیم از ال سی دی

تقاضا برای ال سی دی و کاربردهای جدید، قیمت ایندیوم را تثبیت نموده .این کاربرد، اصلی ترین کاربرد ایندیوم است که 50 درصد از مورد مصرف این فلز را به خود اختصاص می دهد. این ال سی دی ها اجزایی کلیدی در کامپیوترهای لپ تاپ،.بازیابی ایندیم از ال سی دی,خرید دوربن تا 2500000 تومان | لنزک7 فوریه 2016 . سلام من تازه میخوام عکاسی رو شروع کنم و با دوربین های دی اس ال ار هم مانند کانن . و تا چند سال آیندم نمی تونم دوربینو عوض کنم ممنون میشم جوابمو بدین . من به شخصه ترجیح میدهم تا با یک دوربین حرفه ای سطح مبتدی (D5300) عکاسی رو شروع کنم تا یک دوربینی مثل ۶D و یا حتی d7100. .. ثبت نام · بازیابی رمز عبور.Study of physical properties of nanostructure thin films CdS and CdS .This is done by use of diffraction of a plane wave from a LCD, which is used as a spatial ... در این مقاله با استفاده از این روش ضرایب اپتیکی لایه های نازک اکسید ایندیم آلاییده با .. برای بازیابی تصویر از روش واپیچش فوریه استفاده شده است.

طلب الإقتباس

تعليقات

همه چیز درباره Touch screen - عصرنوشتن | writeage

7 سپتامبر 2008 . این پرسشی ست که به رغم پاسخ ساده ای که برای آن در نگاه اول وجود دارد در عمل . از مواد هادی جریان الکتریکی پوشانده شده (عمدتا اکسید ایندیوم) و جریان.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﭘﺎﻳﺪا. ري ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ، ﺛﺎﺑـﺖ. دي. اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎﻻ، ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻢ، اﺳـﺘﺤﻜ. ﺎم. ﺑﺎﻻ و ﻣ. ﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ﻋﺎﻟﻲ، ﻣـﺎده. ي .. اﻛﺴــﻴﺪ اﻳﻨــﺪﻳﻢ ﺑــﺮاي ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴــﺐ. زﻳﺮﻛُ. ﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ .. آﻟ. ﻴﺎژ. ﻓﺮ. ﻳﺘﻲ. A387-Gr. 11. ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻮﺷـﻜﺎري ﻗﻮ. ﺳـﻲ ﺗﻨﮕﺴـﺘﻦ. ﺗﺤﺖ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ. ﺑﺎ دو ﺟﺮ. ﻳﺎن. ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻟﺴ. ﻲ .. ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ. دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ. ﺑﺎ. اﻓﺰاﻳﺶ. ﻧﺮخ. ﻛﺮﻧﺶ. ،. ﻛﺎﻫﺶ. ﻣـﻲ. ﻳﺎﺑـﺪ. ]. 18[. در. ﻧﺮخ. ﻫﺎي. ﻛﺮﻧﺶ. ﻛﻢ. ،ﺗﺮ. زﻣﺎن. ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺷﻜﻞ.

قسمت اول - سازمان توسعه تجارت

to CD enclosed to the book or . C2F4Cl2. دي كلرو تترا فلورو اتان. Dichlorotetrafloroethane .. ال. الك. و روغگهاي. جر. Waste from the production - and the formulation of ink ... قراضه فلز هافنيوم، اينديوم، نيوبيوم، رنيوم، گاليوم .. ي بازيابي يا.

همه دانشکده ها - ورود پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

49, تحلیل فضایی بیماری تالاسمی در استان گیلان در طی ده سال اخیر, عاطفه نیکو . 60, بررسی مقایسه ای کلام و خاموشی در غزلیات سعدی و عطار, قادر بكند, دانشکده علوم .. 798, اثر مکمل اِل آرژنین همراه با تمرین مقاومتی بر قدرت، استقامت و حجم عضلانی و .. 1334, طراحی الگوی بهینه کلیدزنی به منظور بازیابی بار در شبکه توزیع با.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

ﺳـﺎزد، ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋه. اي. ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدﯾـﺪ ... ﺑﻨﺪي. ﺷﺪه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ. ﺷ. ﺪه اﺳﺖ . 3-2-1-. { cZ»|y Á ZÅÓZ¯. CPC. •. در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاﻉ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ. ﺑﻪ .. ﮐﻦ، ﺑﺎزﯾﺎﺏ ﮔﺎزﻫﺎ .. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮﻟﯿﻮم، ﮐﺮوم، ژرﻣﺎﻧﯿﻮم، واﻧﺎدﯾﻮم، ﮔﺎﻟﯿﻮم، ﻫﺎﻓﻨﯿﻮم، اﯾﻨﺪﯾﻮم، ﻧﯿﻮﺑﯿﻮم .. اﻟ(. ﮑﺘﺮوﻣﺪﯾﮑﺎﻝ. -. ﺑﻪ. ﻃﻮرﮐﻠﯽ. ) 48121. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ. (. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ. ) 48150.

اموزش ساخت ال سی دی کاملا عملی - آپارات

2 ا کتبر 2017 . . میتوانید هر نوع عکس و کلیشه ای را تبدیل به ال سی دی شفاف کنید . . صفحه شفاف رسانا یا شیشه و پلاستیک اغشته به ایندیوم تین اکسید (این.

تقاضا برای ال سی دی و کاربردهای جدید، قیمت ایندیوم را تثبیت نموده .

این کاربرد، اصلی ترین کاربرد ایندیوم است که 50 درصد از مورد مصرف این فلز را به خود اختصاص می دهد. این ال سی دی ها اجزایی کلیدی در کامپیوترهای لپ تاپ،.

فوتونیک پیشرانه رشد اقتصادی اروپا - ستاد توسعه فناوری لیزر

و1فوتوولتاییــک تــا محصــوالت روزمــره ماننــد دی وی دی پلیــر .. فســفید ایندیــم و فوتونیــک پلیمــری می تواننــد محــور ایــن. فعالیت هــا قــرار ... اجتناب ناپذیــر ابــزار لیــزری آن را بــه یــک گزینــه ایــده آل .. بازیابــی و تجهیــزات بــدون.

پایان نامه مهندسی برق | ايران متلب

5 آگوست 2014 . بازيابي بار شبکه‌هاي توزيع با در نظر گرفتن توليد پراکنده . طراحي، مشخصه‌يابي و ساخت آشکارساز مادون قرمز اينديوم آنتيمونايد .. طراحي گيرنده نوري ده گيگا بايت بر ثانيه با فناوري سي ماس .. مسیریابی برای تحت شبکه‌های حسگر آب، Yamin آل موسی PDF VTAC: زمین کمک مجازی ارزیابی اثرات حمله سایبری،.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﭘﺎﻳﺪا. ري ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ، ﺛﺎﺑـﺖ. دي. اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎﻻ، ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻢ، اﺳـﺘﺤﻜ. ﺎم. ﺑﺎﻻ و ﻣ. ﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ﻋﺎﻟﻲ، ﻣـﺎده. ي .. اﻛﺴــﻴﺪ اﻳﻨــﺪﻳﻢ ﺑــﺮاي ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴــﺐ. زﻳﺮﻛُ. ﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ .. آﻟ. ﻴﺎژ. ﻓﺮ. ﻳﺘﻲ. A387-Gr. 11. ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻮﺷـﻜﺎري ﻗﻮ. ﺳـﻲ ﺗﻨﮕﺴـﺘﻦ. ﺗﺤﺖ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ. ﺑﺎ دو ﺟﺮ. ﻳﺎن. ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻟﺴ. ﻲ .. ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ. دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ. ﺑﺎ. اﻓﺰاﻳﺶ. ﻧﺮخ. ﻛﺮﻧﺶ. ،. ﻛﺎﻫﺶ. ﻣـﻲ. ﻳﺎﺑـﺪ. ]. 18[. در. ﻧﺮخ. ﻫﺎي. ﻛﺮﻧﺶ. ﻛﻢ. ،ﺗﺮ. زﻣﺎن. ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺷﻜﻞ.

همه دانشکده ها - ورود پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

49, تحلیل فضایی بیماری تالاسمی در استان گیلان در طی ده سال اخیر, عاطفه نیکو . 60, بررسی مقایسه ای کلام و خاموشی در غزلیات سعدی و عطار, قادر بكند, دانشکده علوم .. 798, اثر مکمل اِل آرژنین همراه با تمرین مقاومتی بر قدرت، استقامت و حجم عضلانی و .. 1334, طراحی الگوی بهینه کلیدزنی به منظور بازیابی بار در شبکه توزیع با.

بازیابی ایندیم از ال سی دی,

The Effectiveness of Bilateral rTMS on cognitive function in Patients .

ﺪﯿ. ﭼﻤﺮان. اﻫﻮاز،. اﻫﻮاز،. ﯾا. ﺮان. ﻣﻬﺪ. ي. رﺿﺎ. ﯾﯽ. : داﻧﺸﺠﻮ. ي. دﮐﺘﺮ. ي. روان. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ. ﻋﻤﻮﻣ. ،ﯽ. ﮔﺮوه. رواﻧﺸﻨﺎﺳ. ،ﯽ . ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﮑﺮر ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ. ﻓﺮاﺟﻤﺠﻤﻪ اي. (. rTMS. ﺑ). ﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ... ﻓﻮن دن اﯾﻨﺪن و داﺳﮑﺎﻻﮐﯿﺲ. 11 ... آزﻣﻮدﻧﯽ دﺳﺘﻪ اي از. 64. ﮐﺎرت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ. ﯾﮏ اﻟ. ﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺚ، ﺳﺘﺎره ... ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال 1396 فایل pdf.

(دي ﻣﺎه. )95. 1-3-2-. اﺗﺘﺨﺎب آﻗﺎي ﮐﺴﺮي ﭘﯿﺮزاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﺮاﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ در دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و .. ﺑﺎﺑﻞ از ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎزﯾﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ. اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي داﻧﺸﮕﺎه .. ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻼﺗﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﻠﯽ ال ﺑﻪ. ﮐﻤﮏ ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ . ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻻﮐﺘﻮز از آب ﭘﻨﯿﺮ ﺑﻪ روش ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻏﺸﺎﯾﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ .49. ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ.

راﻫﻨﻤﺎي اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ - وزارت نفت

ﺑﺘﻦ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي ﮔـﺮدآوري ﻧﻤـﻮده و راﻫﻨﻤـﺎي ﻣﺠﺮﯾـﺎن ، ﻣـﺪﯾﺮان ﭘـﺮوژه، ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﻣـﺸﺎور و .. اﻏﻠﺐ ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﻤﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻧﺎم ﺟﺰﯾﺮه اي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﯿﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ رﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎﺑﮥ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي وﺟﻮد دا. ﺷﺖ و ﻗﺒﻞ .. ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎ .. ﺍﻟﻲ. ١٢. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ. /٥. ٠. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭﺯﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻓﻮﻻﺩ. ٧٨٥٠. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ، .. ﺍﻳﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ ﮊﺍﻭﻝ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ.

بررسی تلفن هوشمند ZTE Nubia Z5S mini - زومیت

25 ا کتبر 2014 . رزولوشن و شفافیت بسیار بالا: ترازیستورهای IGZO بسیار کوچک‌تر از نمونه LCD های قدیمی هستند و امکان بسیار بیشتری برای انتقال الکترون.

قسمت اول - سازمان توسعه تجارت

to CD enclosed to the book or . C2F4Cl2. دي كلرو تترا فلورو اتان. Dichlorotetrafloroethane .. ال. الك. و روغگهاي. جر. Waste from the production - and the formulation of ink ... قراضه فلز هافنيوم، اينديوم، نيوبيوم، رنيوم، گاليوم .. ي بازيابي يا.

بازیابی ایندیم از ال سی دی,

فروشویی زیستی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مقاومت باکتری در برابر این دو فلز اندک و درصد بازیابی فلزها در این فرایند به .. فروشویی زیستی صفحه نمایش کریستال مایع(LCD) مستعمل برای بازیابی ایندیم . راه حلی برای بازیابی فلزهای کمیاب ایندیم و استرنسیم و سمیت زدایی از صفحه.

The Effectiveness of Bilateral rTMS on cognitive function in Patients .

ﺪﯿ. ﭼﻤﺮان. اﻫﻮاز،. اﻫﻮاز،. ﯾا. ﺮان. ﻣﻬﺪ. ي. رﺿﺎ. ﯾﯽ. : داﻧﺸﺠﻮ. ي. دﮐﺘﺮ. ي. روان. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ. ﻋﻤﻮﻣ. ،ﯽ. ﮔﺮوه. رواﻧﺸﻨﺎﺳ. ،ﯽ . ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﮑﺮر ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ. ﻓﺮاﺟﻤﺠﻤﻪ اي. (. rTMS. ﺑ). ﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ... ﻓﻮن دن اﯾﻨﺪن و داﺳﮑﺎﻻﮐﯿﺲ. 11 ... آزﻣﻮدﻧﯽ دﺳﺘﻪ اي از. 64. ﮐﺎرت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ. ﯾﮏ اﻟ. ﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺚ، ﺳﺘﺎره ... ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

مقاله شیمی - شیمی برای زندگی

14 سپتامبر 2014 . در سال 1920 از اختلاط دی نیترو گلیکول به دینامیت‌ها از انجماد آنان جلوگیری شد. . مواد لازم: – اسید سولفوریک 98% صنعتی، 500 سی سی – اسید نیتریک ... نکته : اکسیداسیون مواد آل فاضلاب در حالت هوازی در دو مرحله انجام می گیرد . . گاهی از این روش برای بازیابی دوباره ی مواد با ارزشی که همراه پساب کارخانه ها تلف.

فروشویی زیستی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مقاومت باکتری در برابر این دو فلز اندک و درصد بازیابی فلزها در این فرایند به .. فروشویی زیستی صفحه نمایش کریستال مایع(LCD) مستعمل برای بازیابی ایندیم . راه حلی برای بازیابی فلزهای کمیاب ایندیم و استرنسیم و سمیت زدایی از صفحه.

درسنامه دستگاه غدد - دانشكده پزشكي همدان

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ. : اﻋﺼﺎب وﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﺎ ﻓﺘﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ. ﻣﻲ . ﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪه اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ آزاد ﻣﻲ. ﺷﻮد واز ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ .. ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون اﺣﻴﺎء ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ دي ﻫﻴﺪروﺗﺴﺘﺴﺘﺮون در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف ، ﺷﻜﻞ. ﻓﻌﺎل. ﻋﻤﺪه. VitD.

اموزش ساخت ال سی دی کاملا عملی - آپارات

2 ا کتبر 2017 . . میتوانید هر نوع عکس و کلیشه ای را تبدیل به ال سی دی شفاف کنید . . صفحه شفاف رسانا یا شیشه و پلاستیک اغشته به ایندیوم تین اکسید (این.

یادم تو را فراموش. | ۱۵ عنوان زیبا که آن ها را تجربه نکرده اید | گیمفا

18 مه 2017 . حق هم دارید زیرا که راستش از نظر بررسی حرفه ای تک تک بخش های این ... Theory نسخه کامل آن را نیز به همراه یک دی ال سی داستانی که قبلا برای.

سایت رسمی "حسن روحانی" - پارسینه

16 ژوئن 2013 . سلام گرم از بوشهر خون گرم به آقای روحانی ای ریاست رو هم به آقای دکتر .. کنید هرشهری که باشد حتی آبدارچی که دست خانم آیندم رو بتوانم بگیرم حتی اگر حقوقش کم باشد ممنون میشم لطفا کمکم کنید. .. که باید 100صفحه برگ ََA4درقالب سی دی بنویسید وبه اداره تحویل دهید .. با سلام وصلوات بر محمد و ال محمد (ص)

Noise Magazin_08

ایجاد انیمیشن در LCD N96 با استفاده از RTX . ... الیه در هر دو سمت با اکسید قلع-ایندیوم پوشانده شده و میان دو. صفحه سخت، به طور کلی شیشه، قرار گرفته است.

Pre:کارخانه سنگ شکن در مقیاس کوچک در هند
Next:ماری جوانا دسته کوچک موسیقی جاز چرخ لوله