کوارتز سیلیس طراحی گودال

Untitled - وزارت بهداشتسیلیس آزاد، آزبست، ذغال سنگ، چوب،. كتان .. ابتدای طراحي يک پروژه يا فرآيند شيميايي بايد نهايت سعي و تالش برای جستجوی مواد كم خطرتر با. قابليت. يكسان در .. آبروها، حفر. گودال برای جمع آوری ماده و استفاده از روكش پالستیكی برای محافظت از آب باران .. شده فوق و بر اساس فرمول شمارشی يا جرمی كوارتز می باشد. خصوصیات.کوارتز سیلیس طراحی گودال,موسسه آموزش عالی علامه جعفری - مقاله های معدن15 ژانويه 2014 . بهره‌برداري از معدن مس سرچشمه بصورت روباز و طراحي اوليه آن توسط .. افزایش سیلیس به عنوان روان ساز منحصر به تبدیل آهن پیریتی می ... پتاسيک قرار دارد و کاني هاي شاخص آن شامل کوارتز و پيريت مي باشد. ... ۵-پر کردن گودال.زمین شناسی. بررسی کتاب علوم زمین 2- طراحی سوالات استاندارد از کتب درس زمین شناسی 3- ... همه‌ی کانی‌های سنگ‌های آذرین، مانند کوارتز، فلدسپات، میکا و الوین، این گونه به وجود می‌آیند. ... سنگهای اولیه فوق اشباع از سیلیس (کماتئیتهای آرکئن) به سطح زمین را پیدا . معمولاً اولین مواد مذابی که در نزدیکی گودال اقیانوسی فوران میکنند، تولئیتها.

طلب الإقتباس

تعليقات

در ورﻗﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻛﺘﺸﺎف ورزﻗﺎن ﻳﻜﺼﺪﻫﺰار

4 ژانويه 2017 . ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از رﮔﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻛﻪ در آن ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﻛﻮارﺗﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺣﺎوي ﭘﻴﺮﻳﺖ اﺳﺖ. 79 -4. ﺷﻜﻞ. 4-168- .. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﮔﻮدال زﻧﺠﺎن اﺑﻬﺮ. ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ... ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ، ﺗﻮده ﻫﺎي ﻧﻔـﻮذي و ﺧﺮوﺟـﻲ و ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺠـﺎور آﻧﻬـﺎ ، ﻧـﻮاﺣﻲ. اﻃﺮاف.

zamin 66 Finaldd - مجلات رشد

ﮔــﻮﺩﺍﻝ ژﺍﭘﻦ ﻭ ﺭﻭﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌــﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻟﺮﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ. ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ .. ﺳﻴﻠﻴﺲ. ﺗﺮﺍﻭﺭﺗﻦ. ﺷﻬﺮ. ﺟﺎﺩﻩ. ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ. ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺗﺮﺍﺯ. ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺯﻫﻜﺶ. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ1. ﺩﻭﺭﺓ ﻫــــــﻔﺪﻫـــﻢ. ﺷـــﻤﺎﺭﺓ 1.

فضانوردان باستانی | دنیای اسرار آمیز

طوریکه انگار آن سنگ آسمانی فرضی مسبب بروز این گودال مذکور در هوا ناپدید شده باشد. ... بيشترين ميزان سيليس: 98 درصد . وجود ذرات كوارتز ذوب شده درشيشه صحراي ليبي نشان از دماي بسيار بالايي حدود 1700 درجه سانتيگراد دارد. . 4- طبيعت طوري اين رآكتور را طراحي كرده است كه سوخت هسته اي را مصرف كند و زباله هاي اتمي خطرناك.

فضانوردان باستانی | دنیای اسرار آمیز

طوریکه انگار آن سنگ آسمانی فرضی مسبب بروز این گودال مذکور در هوا ناپدید شده باشد. ... بيشترين ميزان سيليس: 98 درصد . وجود ذرات كوارتز ذوب شده درشيشه صحراي ليبي نشان از دماي بسيار بالايي حدود 1700 درجه سانتيگراد دارد. . 4- طبيعت طوري اين رآكتور را طراحي كرده است كه سوخت هسته اي را مصرف كند و زباله هاي اتمي خطرناك.

مکانیک خاک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مکانیک خاک، مانند مکانیک سنگ، پایهٔ علمی لازم برای تحلیل و طراحی در مهندسی خاک و پی، . متداول‌ترین کانی تشکیل‌دهندهٔ لای و ماسه، کوارتز است که آن را سیلیس نیز می‌نامند و .. فرسایش در اثر تراوش می‌تواند باعث فروریختن سازه یا ایجاد گودال شود.

ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻣﻴﻦ ( ﺟﻠﺪ اول )

-69. ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ آرﻧﺎﻳﺖ ﻛﻮارﺗﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻏﻠﺐ در ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ رﺳﻮب ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ؟ . ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻟﺸﻲ و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎزاﻟﺖ. ﻫﺎ اﺳﺖ اﺳﭙﻴﻠﻴﺖ ﻣﻲ .. ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوي ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ، ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ، زﻳﺮﻛﻦ و ﻛﺎﺳﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 434- 1( ... ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮔﺮاﻧﻴﺘﻲ ﮔﻮدال ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر در ﺣﺪود. 5.

وبلاگ زمین شناسی پاوه - خلاصه زمین شناسی سوم تجربی

بررسی می کند 7)تکتونیک(زمین ساخت):علم شناسائی وبررسی ساختارهای تشکیل .. ژرفترین نقطه اقیانوسها، در دراز گودال ماریانا در غرب اقیانوس آرام واقع است. .. مهمترین کانیهاي ماگمایی عبارتند از سیلیس و سیلیکاتهاي فلزاتی چون آلومینیوم، .. کانیهاي موجود در سنگهاي رسوبی در سنگهاي رسوبی سه کانی : رس، کوارتز و کلسیت.

جزوه آموزشی طرح تربیت بهگر

ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ آزاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﺟﻮد دارد . ﺳﻴﻠﻴﺲ آزاد ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻛﻮارﺗﺰ. ،. ﺳﻨﮓ ﭼﺨﻤﺎق و .. . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و. در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺸﻪ .. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃﺮاف ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ﮔﻮدال ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﻔﺎظ ﻛﻨﺎري از ﻗ.

.Pasab ﻃﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ آب، ﭘﺴﺎب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دوره ﭘ

ﻃﺮاﺣﻲ و راه اﻧﺪازي واﺣﺪ ﭘﻴﺸﺘﺎز ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺗﻨﺪﮔﻮﻳﺎ. ن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ .. رساندن اثرات زيست محيطي ناشي از عمليات حفاري چاههاي نفت و گاز مي باشد، حذف گودال خاكي با. مساحت. 193 .. ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ (ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺮﻀﻣ ﺎﺸﻏ ياﺮﺑ ﻪﻛ) ﻢﻳرﺎﺑ و ﺲﻴﻠﻴﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻧاﺮﺤﺑ ﺮﺻﺎﻨﻋ يوﺎ. شور زا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد .. phase of pozolan is SiO2 and quartz phase. Adsorption of.

تشکل اينترنتي سازمان مهندسی و عمران - معماری

تشکل اينترنتي سازمان مهندسی و عمران - معماری - سازمان مهندسی و عمران شهرداري تهران . در زمینه استفاده در بتن عبارتند از: کانی‌های سیلیسی (کوارتز، اوپال، کلسه دون، ... حداکثر سایه‌اندازی با استفاده از المان های معماری در حیاط گودال باغچه پروژه.

عمليات آزمايشگاهی درصنايع شيميايی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع .

اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و بستۀ .. خاک رس، مارن، سنگ آهك، گچ، دولوميت، كوارتز و فلدسپار جزو اين موادند. .. براي تهيه شيشه مخلوط سديم كربنات، كلسيم كربنات و سيليس را در كورۀ در دماي 1400 درجه .. سپس مايعات به داخل گودال يا چاله پاشيده می شوند و از راه دور از مسافتی مناسب، احتراق.

ﻣﺪل ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي - ResearchGate

ﮔﻮدال. -. روﺑﺎز ﻣﻌﺪﻧ. ﮑﺎري ﺷﺪﻧﺪ، از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ روش ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ. ﻣﻌﺪﻧﮑﺎري ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ. -. ﻋﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﺠﺎد ... ﺗﺎﯾﺮﻫﺎي ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ را ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. ... ﻫـﺎي آﻟﮑـﺎﻟﻦ وﺟـﻮد. داﺷـﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ. ﺑﯿﻮﺗﯿﺖ، ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ. دار و ﮐﻮارﺗﺰ. ﻣﻌﻤـﻮﻻً. در ﺗـﻮده. ﻫـﺎي داراي. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ. ﺗﺮ.

دنیای اسرار آمیز

اینکه دی ان اِی نشان از وجود طراح هوشمند دارد. .. بیشترین میزان سیلیس: 98 درصد . وجود ذرات کوارتز ذوب شده درشیشه صحرای لیبی نشان از دمای بسیار بالایی حدود 1700 ... مربع را تبدیل به شیشه کرد بدون اینکه گودال برخوردی از خود به جای بگذارد.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺳﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ و ﺩﺍﺭﺍی ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺑﻮﺩﻩ و ﺍﺯ ﺑﻠﻮﺭﻫﺎی ﺭﯾﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺩﺭﺟﻪ. ﺧﻠﻮﺹ ﺁﻥ ﺣﺘﯽ ﺍﻟﻤﻘﺪوﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ .. ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩی ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺍﮐﺘﯿﻮ ﺑﻮﺩﻩ و ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺁﻫﮏ ﻫﯿﺪﺭﺍﺗﻪ و ﺳﺨﺖ. ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ... ﺁﻫﮏ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﻓﺮو ﺭﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﻫﮏ .. ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﺷﺴﺘﻪ و ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮐﻮﺍﺭﺗﺰ ﯾﺎ ﮔﺮﺍﻧﯿﺖ ﺑﻠﻮﺭی و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻣﺪ و ﺷﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ. ،. ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ.

وبلاگ زمین شناسی پاوه - خلاصه زمین شناسی سوم تجربی

بررسی می کند 7)تکتونیک(زمین ساخت):علم شناسائی وبررسی ساختارهای تشکیل .. ژرفترین نقطه اقیانوسها، در دراز گودال ماریانا در غرب اقیانوس آرام واقع است. .. مهمترین کانیهاي ماگمایی عبارتند از سیلیس و سیلیکاتهاي فلزاتی چون آلومینیوم، .. کانیهاي موجود در سنگهاي رسوبی در سنگهاي رسوبی سه کانی : رس، کوارتز و کلسیت.

کوارتز سیلیس طراحی گودال,

از Continental تا Crustal - انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

3 نوامبر 2017 . به عنوان مثال تمرکز جریان سطحی اشباع شده در چاله های روی دامنه و حفره های مرطوب است. ... ساختار توریستی و فاضلابهای در دست احداث به هنگام ساخت هتلها و محلهای عبور و ... این اجزایی شیمیای داخل هسته بسیار شایع هستند زیرا کانی(کوارتز) ... ماگمای که غنی از سیلیس است تمایل به ایجاد فعالیتهای انفجاری زیاد دارد.

زمین شناسی عمومی

ساخت سنگهاي آهکي اعم از انواع برجا و يا آهکهاي نابرجاي تخريبي شامل بعضي يا تمام . يکي از عوامل مهم کنترل کننده رسوبگذاري کربناتها، فقدان مواد سيليسي آواري است. . کانيهاي غير کربناته در سنگ آهک شامل کوارتز ، رس آواري ، پيريت ، هماتيت .. معمولاً اولين مواد مذابى که در نزديکى گودال اقيانوسى فوران ميکنند، تولئيتها.

17- چک لیست های پایش و بازرسی - مرکز تحقیقات محیط زیست

رادیواکتیویته چندین منبع تابش طبیعی و انس ان ساخت در سراس ر محیط زیست .. اتاقك های ش یر متصل به لوله های مكش در گودال های ادامه یافته )گسترش یافته( تا .. نمونه، سیلیس، سدیم و بر ممكن است از شیشه های نرم نشت نموده ولی از بطری های .. QUARTZ. 1000. G,S. NHO3-. pH <1. 28. ﻣﺎ 6. ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ. P, G. 100. G,S.

MINERS DATABASE - مطالب مربوط به زمین شناسی ،کانی و سنگ

در اجتماع موازی بلورها معمولا بلورهای هم‌جنس شرکت دارند، مانند بلور کوارتز. ... عده‌اي از سنگ شناسان بعضي از سنگهاي کم سيليس سياه رنگ را که داراي اليوين است و .. دگرگونی دینامیکی باعث ایجاد تغییراتی در ساخت سنگها می‌شود و طی آن ساخت قدیمی .. معمولاً اولين مواد مذابي که در نزديکي گودال اقيانوسي فوران ميکنند، تولئيتها.

الزامات و قوانین ساخت استخر

9 فوریه 2010 . ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎك ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ. (. دﻳﺎﺗ. ﻮ. ﻣﻴﺖ. ) 42. 9-3-4 ... اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ داﺋﻤﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺎﺳﻪ اﻟﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺮده ﻛﻮارﺗﺰ و ﺧﺮده ﺳﻨﮓ. (. ﺷﻦ. ) .. اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮده و ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮدال، ﭼﺎﻟﻪ، ﺷﻴﺎر و ﻳﺎ آﺑﺮاه ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

کوارتز سیلیس طراحی گودال,

كارشناسي آبخيزداري - BLOGFA

کانی های روشن مانند سیلیس از ضریب انعکاس بیشتری نسبت به کانی های تیره مانند . تفریق کانی های فلدسپات و کوارتز .. تجمع رسوبات بادی و تشکیل ارگ اغلب در حاشیه پلایا یا چاله داخلی و حتی دشت سر های انتهایی . طراح حرفه ای قالب وبلاگ.

تشکل اينترنتي سازمان مهندسی و عمران - معماری

تشکل اينترنتي سازمان مهندسی و عمران - معماری - سازمان مهندسی و عمران شهرداري تهران . در زمینه استفاده در بتن عبارتند از: کانی‌های سیلیسی (کوارتز، اوپال، کلسه دون، ... حداکثر سایه‌اندازی با استفاده از المان های معماری در حیاط گودال باغچه پروژه.

ﻣﺠﻠﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تهران

1 ژوئن 2011 . ﻓﺮآوري ﮐﻮارﺗﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺰداﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﺴﺎن در ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓـﺖ در ... ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻨﯽ از ﺳﯿﻠﯿﺲ. 2. ﻃﺒﻘﻪ .. ﺟﺪﯾﺪ در آﻣﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﺎدي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤـﺎري و ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﻔﺎل ﮐـﺎ .. ﻫﺎ. ، ﭼﺎﻟﻪ. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻠ. ﯽ. اﻧﺪ. ﮐﻪ در ﺻﺨﺮه. ﻫﺎ. ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه و. /5. 1. ﺗـﺎ. 2. ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل و.

مشخصات عمومي فني راه (بخش اول)

24 ژوئن 2010 . ﺑﻬــﺮﻩ ﮔــﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺿــﻮﺍﺑﻂ، ﻣﻌــﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠــﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣــﻲ ﻣــﺮﺍﺣﻞ ﻃﺮﺍﺣــﻲ، ﺍﺟــﺮﺍ،. ﺑﻬـﺮﻩ ﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ .. ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ .. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﺍﺭﺗﺰ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺷﺪﻩ، ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ. ﺑﺘﻦ . ﭘﻮﺯﻭﻻﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻭ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺭ. ﺯﺵ.

Pre:مواد زائد در ساخت و ساز
Next:شرکت های استخراج معدن در امارات متحده عربی