مناقصه برای کامیون تخلیه کننده سمت از معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت:: مناقصه هاتهیه پنج میلیارد قطعه باند رول هولوگرام دار(برش خورده) و پانصد میلیون قطعه برچسب هولوگرام دار. سازمان برگزار کننده : وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز برنامه ریزی.مناقصه برای کامیون تخلیه کننده سمت از معادن,آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان جنوب استان کرماناطلاعات اولیه. سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان جنوب استان کرمان, حوزه مناقصه/مزایده : ---. نوع مناقصه/مزایده : مزایده, شماره سریال : ---.مناقصه برای کامیون تخلیه کننده سمت از معادن,وزارت صنعت، معدن و تجارت:: مزایده ها و مناقصه های حوزه معدنآگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اردبیل. سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل. مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷, مهلت ارسال.

طلب الإقتباس

تعليقات

مناقصه های معدن - پارس نماد داده

مناقصه معدن، مناقصات پیمانکاری معادن،مناقصات اکتشاف معادن، مناقصه زمین شناسی، مناقصه معادن، مناقصات ژئوتکنیک، مناقصات باطله برداری، مناقصات دپو و بارگیری . 11مناقصه تامین ماشین آلات سنگین. تجدید [1293925][1397/06/19]جدیدخرید اسناد. 12مناقصه استخراج ، بارگیری، حمل و تخلیه 620.000 تن سنگ آهک - نوبت دوم.

مناقصه برای کامیون تخلیه کننده سمت از معادن,

وزارت صنعت، معدن و تجارت:: مناقصه ها

تهیه پنج میلیارد قطعه باند رول هولوگرام دار(برش خورده) و پانصد میلیون قطعه برچسب هولوگرام دار. سازمان برگزار کننده : وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز برنامه ریزی.

مناقصه برای کامیون تخلیه کننده سمت از معادن,

مناقصه های معدن - پارس نماد داده

مناقصه معدن، مناقصات پیمانکاری معادن،مناقصات اکتشاف معادن، مناقصه زمین شناسی، مناقصه معادن، مناقصات ژئوتکنیک، مناقصات باطله برداری، مناقصات دپو و بارگیری . 13مناقصه تامین ماشین آلات سنگین. تجدید [1293925][1397/06/19]رایگانخرید اسناد. 14مناقصه استخراج ، بارگیری، حمل و تخلیه 620.000 تن سنگ آهک - نوبت دوم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت:: مزایده ها و مناقصه های حوزه معدن

آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اردبیل. سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل. مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷, مهلت ارسال.

Pre:سیکلون جدا برای فروش
Next:1 14 بارگذاری واسط سنج بریتانیا